Jarošov (část města Uherské Hradiště) - Úvodní strana

Úvodní strana

Vítejte, právě jsme zabloudili na zcela neoficiální web věnovaný městské části Uherského Hradiště - Jarošova. Tento portál v žádném směru nenahrazuje ani se nesnaží suplovat infomace oficiální správy Jarošova -  tyto informace hledejte prosím na stránkách http://www.mesto-uh.cz/

 

Z historie...

Vesnice Jarošov, v současné době jedna ze čtvrtí aglomerace města Uherské Hradiště leží v severovýchodní části Dolnomoravského úvalu, vzdálená asi 3 km od středu města ležící po obou stranách napajedelské silnice na soutoku řeky Moravy s Březnicí.

Založení vesnice spadá již do dávného středověku a po prvé se objevuje její jméno již ve 12. století, jako poddanská vesnice v držení vévody Břetislava – pod jménem Jerschowe. Později byl Jarošov v držení cisterciáckého kláštera na Velehradě  až do roku 1467, kdy opat kláštera Mikuláš jej dal v zástavu městu Hradiště za 300 zlatých uherských, a to na základě privilegií krále Jiřího z Poděbrad. Po válkách husitských a za uherských vpádů byl kraj hradišťský úplně zpustošen, velká část obyvatelstva vyvražděna a rozutečena. Za tohoto neutěšeného stavu se dostal velehradský klášter do finančních těžkostí a byl z hospodářských důvodů donucen dát zástavu městu Hradiště obec Jarošov, včetně dalších obcí. Jelikož nebylo v silách kláštera velehradského aby zastavené obce městu vyplatil došlo roku 1482 k dohodě  a k odkoupení těchto vesnic městem.

 

 

[picture]

fotka kde je vidět nyní již neexistující obecní úřad Jarošova (budova vpravo)

 

[picture]

pohled na cestu přes pivovar

 

[picture]

kostel sv. Panny Marie Růžencové, v pozadí budova bývalé školy (postaveno roku 1860)

 

[picture]

pivovarská cesta, pohled do mist kde je nyní lékárna

 

[picture]

pivovarská cesta směrem k Jaktářím, vpravo vidíte dům pod lyžařským svahem, který stále stojí skrytý za oponou strom

 

[picture]

pohlednice z Jarošova (Svatodušní jízda králů)